UNIVERSITIES IN HENAN
Name of the University Website
Zhengzhou University english.zzu.edu.cn
Henan University www.henu.edu.cn/en/front
Henan Agricultural University www.henau.edu.cn
Henan Nomal University www.htu.cn/english
Xuchang University www.xcu.edu.cn/en.htm
Huanghe Scientist University  
Zhongzhou University www.zhzhu.edu.cn
Anyang University www.anyang.ac.kr/eng
Kaifeng University  
Jiaozuo University  
Pingyuan University  
Luoyang University www.lit.edu.cn/english